Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/03/2021 19:00

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao 2020

Triển khai kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố; ngày 04/3/2021 Hội đồng thi tuyển công chức có Thông báo số 04/TB-HĐTTCC tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao 2020, theo đó thời gian tổ chức thi vòng 1 trong 01 ngày, dự kiến ngày 19/3/2021.

Để đảm bảo các quy định về việc phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm hiện nay, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy vi tính phần thi Kiến thức chung và ngoại ngữ tiếng Anh) kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2020, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, địa chỉ: số 33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

2. Thời gian: 02 ngày, vào ngày 19 đến ngày 20/3/2021.

- Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 30 ngày 19/3/2021: Hội đồng tổ chức lễ khai mạc kỳ thi. Yêu cầu các thí sinh có mặt từ 6 giờ 45.

- Từ 7 giờ 45 ngày 19/3/2021 đến ngày 20/3/2021:Hội đồng tổ chức các ca thi. Mỗi thí sinh tham gia thi trắc nghiệm trên máy vi tính thi 02 phần thi Kiến thức chung và ngoại ngữ tiếng Anh trong 01 ca thi (trường hợp được miễn phần thi ngoại ngữ phải thi 01 phần thi Kiến thức chung).

3. Danh sách thí sinh theo số báo danh và theo ca thi

Trước ngày thi ít nhất 01 ngày làm việc, Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo từng ca tại địa điểm thi theo quy định.

Lưu ý: 

- Về việc phòng, chống dịch bệnh: 

Yêu cầu tất cả thí sinh và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, của thành phố Hải Phòng, của địa phương nơi đang cư trú, công tác về phòng, chống dịch COVID-9 trong tình hình hiện nay. 

Đối với thí sinh từ vùng có dịch bệnh đến thành phố Hải Phòng, trước khi tham dự kỳ thi phải cung cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền thuộc thành phố Hải Phòng.

Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19.

- Thí sinh mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị kiểm tra trước khi vào phòng thi.

- Thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2020 tại thành phố Hải Phòng được đăng tải thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ sonoivu/haiphong.gov.vn. Số điện thoại liên hệ của bộ phận thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức: 0225.3747.567. 

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo để cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn