Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/09/2021 04:36

Công khai thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng các gói thầu mua sắm tập trung năm 2021

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai nội dung thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng 2 gói thầu:

Gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị năm 2021.

Gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện năm 2021.

 Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS