Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Công bố Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015 xét đến năm 2020

Thời gian 15/06/2012 15:19
 Sáng 15/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị công bố Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015, có xét đến năm 2020.

Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển Bưu chính, viễn thông thành phố Hải Phòng đến năm 2020"

Thời gian 05/09/2011 16:14
Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển Bưu chính, viễn thông thành phố Hải Phòng đến năm 2020" 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS