Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/06/2022 16:35

Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố tại các Công văn số 3159-CV/VPTU ngày 24/5/2022 và Công văn số 3712/UBND-XD5 ngày 01/6/2022 về nhu cầu tuyển dụng, đào tạo lao động cho các doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế có nhu cầu tuyển dụng và đào tạo lao động, đáp ứng yêu cầu về lao động của các doanh nghiệp; đồng thời giúp doanh nghiệp tuyển dụng đủ lao động ổn định sản xuất kinh doanh. Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Chi tiết nhu cầu tuyển dụng xem chi tiết tại file đính kèm.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS