Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng


Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòngcông bố thông tin

Thời gian 06/08/2019 13:00
Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thời gian 11/04/2019 16:14
Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin chiến lược sản xuất kinh daonh và chiến lược đầu tư phát triển

Thời gian 11/04/2019 14:26
Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh và đàu tư phát triển năm 2018

Thời gian 08/01/2019 16:13
Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thời gian 08/01/2019 15:58
Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin hoạt độngThực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS