Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/08/2017 17:09

Về việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quảng, trú tại số 11, ngõ 166, phường Hồ Nam, quận Lê Chân

Về việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quảng, trú tại số 11, ngõ 166, phường Hồ Nam, quận Lê Chân

Xem văn bản tại đây

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn