Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng
Công văn Về việc cải tạo, xây mới chung cư nguy hiểm và việc quản lý, đầu tư một số công trình trên địa bàn thành phố

Thời gian 14/12/2016 10:49
Công văn Về việc cải tạo, xây mới chung cư nguy hiểm và việc quản lý, đầu tư một số công trình trên địa bàn thành phố

Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vưc nội thành

Thời gian 14/12/2016 10:46
Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vưc nội thành.

Công văn Về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

Thời gian 14/12/2016 10:44
Công văn Về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

Công văn Về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

Thời gian 14/12/2016 10:44
Công văn Về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình tại buổi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy về cải tạo, xây dựng các chung cư cũ nguy hiểm trên địa bàn quận Ngô Quyền

Thời gian 14/12/2016 10:29
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình tại buổi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy về cải tạo, xây dựng các chung cư cũ nguy hiểm trên địa bàn quận Ngô Quyền

Công văn về việc giải quyết kiến nghị của Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố

Thời gian 24/11/2016 09:57
Công văn về việc giải quyết kiến nghị của Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 (ngày 25/10/2016)

Thời gian 24/11/2016 09:31
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 (ngày 25/10/2016)

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS