Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/02/2020 17:26

Thành lập Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Khu vực đường tàu thuộc địa bàn quận Lê Chân được cải tạo, xây bê tông lối đi, trồng hoa và cây cảnh 2 bên nhằm mang đến không gian an toàn cho người dân sinh sống tại đây.
 

(Haiphong.gov.vn) – Chủ tịch UBND thành phố vừa ký Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc hợp nhất Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt thành Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tổ công tác do ông Nguyễn Đức Thọ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải là Tổ trưởng; ông Hoàng Triệu Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải là Phó Tổ trưởng; cùng 20 thành viên là đại diện lãnh đạo các ngành chức năng, địa phương và đơn vị liên quan.

Tổ công tác có trách nhiệm giúp UBND thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 – 2020; Kế hoạch số 2760 KH/UBND ngày 4/5/2015 của UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 994 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố về trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

Trâm Bầu

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn