Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/12/2020 13:00

Kiện toàn thành viên Ban An toàn giao thông thành phố

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban An toàn giao thông thành phố.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban; ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố là Phó Trưởng ban Thường trực; ông Vũ Duy Tùng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải và ông Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an thành phố là Phó Trưởng ban.

Thành viên chuyên trách của Ban An toàn giao thông thành phố gồm 16 đồng chí lãnh đạo đại diện cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố.

Thùy Chi

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn