Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/05/2020 09:57

Khôi phục hoạt động khai thác vận tải hành khách trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) – Liên quan đến việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách ở trong nước theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải thành phố vừa có thông báo cho phép hoạt động 100% tần suất đối với tuyến từ Hải Phòng đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại; thực hiện khôi phục hoạt động vận tải của các phương tiện vận tải hành khách trở lại bình thường và tiếp tục thực hiện nghiêm các biên pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe niêm yết thông báo này tại các bến xe, có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp vận tải và hành khách được biết và thực hiện.

Thùy Chi

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS