Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/03/2020 14:41

Ban hành Quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố góp phần đảm bảo trật tự ATGT

Ban hành Quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố góp phần đảm bảo trật tự ATGT


Việc giảm dần, xóa bỏ lối đi tự mở sẽ góp phần đảm bảo ATGT cho người dân.

 

(Haiphong.gov.vn) – Theo Quy định về việc quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng do UBND thành phố vừa ban hành mới đây, thành phố sẽ không phát sinh thêm lối đi tự mở qua đường sắt, đồng thời tất cả các lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn phải được lập hồ sơ quản lý và tổ chức theo dõi theo lộ trình quy định.

UBND thành phố phân cấp cho UBND cấp huyện lập hồ sơ quản lý và tổ chức theo dõi lối đi tự mở qua đường sắt, thực hiện các biện pháp kiềm chế, ngăn chặn phát sinh mới. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, quản lý đường sắt có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan, chủ động phối hợp với địa phương trong quá trình lập hồ sơ theo dõi, quản lý.

Cũng theo quy định này, việc thu hẹp, giảm dần tiến tới xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở qua đường sắt phải đảm bảo về ATGT đường bộ, đường sắt, đồng thời phải có phương án giao thông thay thế để đảm bảo sự đi lại thuận tiện cho người dân. Việc đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ như đường gom, đường ngang hoặc nút giao thông khác mức để xóa bỏ các lối đi tự mở cần tuân thủ đúng theo quy định của Luật Đường sắt.

Đối với các lối đi tự mở chưa thể xóa bỏ ngay cần thiết lập cảnh giới, chốt gác, lắp đặt các thiết bị đèn cảnh báo giao thông, rào chắn, thu hẹp để hạn chế các phương tiên xe cơ giới, xây dựng gồ giảm tốc, lắp đặt các báo hiệu giao thông đường bộ, đường sắt, giải tỏa tầm nhìn cho cả hai phía đường bộ, đường sắt…

Tại quy định này, UBND thành phố khuyến khích việc xây dựng đường gom, xây dựng đường ngang, nút giao khác mức để xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Theo đó căn cứ mật độ lưu lượng giao thông, các điều kiện về kinh tế kỹ thuật và các điều kiện khác tại địa phương để quyết định về thiết kế của đường gom. Đối với việc xây dựng đường ngang, yêu cầu vị trí xây dựng phải phù hợp với quy hoạch hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam và phải đáp ứng các điều kiện quy định của Bộ Giao thông vận tải, ưu tiên xây dựng đường ngang tại các vị trí lối đi tự mở là đường trục chính của huyện, xã hoặc tại các vị trí không thể xây dựng đường gom.

Minh Hảo

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn