Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố

Thời gian 01/03/2022 21:58
(Haiphong.gov.vn) – Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 202 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì cùng Công an thành phố và UBND các quận, huyện siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

Quyết định về việc Kiện toàn Ban An toàn giao thông thành phố

Thời gian 07/01/2022 07:28
Quyết định về việc Kiện toàn Ban An toàn giao thông thành phố

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS