Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/03/2021 09:47

Yêu cầu các bệnh viện thực hiện phân luồng nghiêm ngay từ cổng bệnh viện

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Công văn số 1724/UBND-VX ngày 19/3/2021 của UBND thành phổ về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, tiếp tục thực hiện phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện, Trung tâm Y tế có giường bệnh; các Bệnh viện Bộ, ngành; các Bệnh viện, Phòng khám ngoài công lập nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”: Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, sàng lọc, phân luồng và phòng ngừa lây nhiễm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với những bệnh nhân đến khám và điều trị, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh áp dụng như sau: Thực hiện phân luồng ngay từ cổng bệnh viện, nếu bệnh nhân đến từ Hải Dương thì phân luồng đi riêng theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại bộ phận tiếp nhận làm khai báo y tế

. Nếu bệnh nhân là người đi/đến từ huyện Kim Thành, thành phố Chí Linh, thành phô Hải Dương, thì lập danh sách gửi ngay vào nhóm phản ứng nhanh phòng chống dịch của Sở Y tể để báo cáo và gọi Trung tâm cấp cửu 115 đưa đi cách ly tâp trung theo điều tiết của Sở Y tế.

. Đối với bệnh nhân đến/đi từ những địa phương còn lại của tỉnh Hải Dương đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 2 ngày, nếu có ho, sốt, khó thở... cho chuyên khoa nhiệt đới của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, nếu không có các dấu hiệu nghi nhiễm nêu trên thì tổ chức khám bệnh kê đơn hoặc điều trị nội trú.

Những bệnh nhân chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 (là đối tượng thuộc diện phải cách ly tại nhà): Bệnh viện phải bố trí khu riêng để khám bệnh. Trường hợp bệnh nhân phải điều trị nội trú bệnh viện phải bố trí phòng lưu cách ly riêng chờ kết quả xét nghiệm:

+ Đối với những bệnh viện đã có máy xét nghiệm SARS-COV-2 (Bv Việt Tiệp, Đa khoa Quốc Tế, Vinmec): Lấy mẫu làm xét nghiệm cho bệnh nhân (BN tự chi trả kinh phí), nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cho bệnh nhân vào điều trị nội trú tại khu riêng.

+ Đối với những bệnh viện không có máy xét nghiệm SARS-COV-2: Bệnh viện phải lấy mẫu và gửi về Trung tâm Y tế dự phòng thành phố để làm xét nghiệm SARS- COV-2 cho bệnh nhân (BN tự chi trả kinh phí), nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cho bệnh nhân vào điều trị nội trú tại khu riêng.

Bước 2: Tại khu vực khám bệnh

Bệnh nhân đến từ Hải Dương phải bố trí phòng khám riêng cho bệnh nhân (áp dụng như trường hợp đến từ vùng dịch). Nếu phải làm xét nghiệm thì chuyển mẫu bệnh phẩm, hạn chế việc bệnh nhân đi lại nhiều phòng trong Bệnh viện.

Bước 3: Tại khu vực điều trị nội trú

Các khoa phòng phải bố trí phòng điều trị và theo dõi riêng cho bệnh nhân là người Hải Dương, tất cả những bệnh nhân điều trị nội trú chỉ được 01 người nhà chăm sóc, điều trị và hạn chế đi lại. Phát thẻ riêng cho người chăm sóc người bệnh, mỗi người chỉ được 01 thẻ chăm sóc.

Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm nếu không triển khai các biện pháp phòng chống việc lây nhiễm COVID-19 tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo Sở Y tế để được tháo gỡ kịp thời.

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS