Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/04/2020 17:30

Xử phạt 8 cá nhân không đeo khẩu trang

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Công văn số 2282/UBND-NC ngày 29/3/2020 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực kiểm tra, xử phạt hành chính các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trong ngày 23/4/2020, tính đến thời điểm 17 giờ, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã xử phạt 8 cá nhân không đeo khẩu trang, gồm quận Hải An 7 trường hợp và quận Kiến An 1 trường hợp. Tổng số tiền đã xử phạt trong ngày: 1,1 triệu đồng.

Lũy kế 25 ngày (từ ngày 30/3 đến ngày 23/4/2020), đã xử phạt hành chính 4 lượt doanh nghiệp kinh doanh taxi, 1 nhà xe hợp đồng và 1.711 cá nhân, với tổng số tiền 563,124 triệu đồng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn