Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/11/2021 09:05

Xây dựng thành phố Hải Phòng thông minh với nền tảng là chuyển đổi số

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

(Haiphong.gov.vn) - Sở Thông tin và Truyền thông thành phố vừa phối hợp với Viện Khoa học và công nghệ - thuộc Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức Hội thảo về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, bền vững.

Đây là diễn đàn để các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cùng các chuyên gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tham vấn, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp ưu tiên để phát triển đô thị thông minh, bền vững tại Hải Phòng. Hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phát huy những tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, nâng cao chất lượng cuộc sống; đảm bảo tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư, xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh…Bên cạnh đó, hạn chế các rủi ro, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu Khai mạc Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hội thảo về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, bền vững  nhằm thực hiện một trong những nhiệm vụ cụ thể hoá, triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Thành uỷ về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng năm 2030. Hội thảo sẽ tập trung đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, bền vững, làm cơ sở trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết.

Tiến sỹ Nguyễn Nhật Quang, Viện Trưởng viện Khoa học và Công nghệ - VINASA thông tin trao đổi tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, giới thiệu về Đề án “Thành phố Hải Phòng thông minh”, Tiến sỹ Nguyễn Nhật Quang, Viện Trưởng viện Khoa học và Công nghệ - VINASA đã thông tin, chia sẻ các vấn đề về: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số; Đô thị thông minh – Đô thị chuyển đổi số; quan điểm chủ đạo xây dựng thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm, là đối tượng phục vụ đồng thời là chủ thể; kiến trúc chung thành phố thông minh; chiến lược xây dựng thành phố thông minh; hạ tầng thông tin; cộng đồng thông minh...

Cũng theo Tiến sỹ Nguyễn Nhật Quang, những thách thức trong phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn hiện nay và một trong những chìa khóa để giải quyết thách thức này là xây dựng thành phố thông minh với nền tảng là chuyển đổi số. Để triển khai thực hiện Đề án “Thành phố Hải Phòng thông minh”, cần triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trong tâm, gồm: xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển; tổ chức bộ máy; đầu tư hạ tầng thông tin và triển khai các ứng dụng thông minh.

Minh Hảo - Ảnh: Đàm Thanh

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn