Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/01/2021 17:07

Vĩnh Bảo quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo vừa ban hành Chỉ thị số 03-CT/HU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Huyện ủy Vĩnh Bảo xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện; bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, kết quả cao và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ðảng trong công tác cán bộ. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; bảo các các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Chiều 25/1, huyện Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn huyện triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bên cạnh đó, tập trung cao công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân huyện về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật về Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Động viên mọi cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm bầu cử; tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Đồng thời làm tốt công tác giới thiệu rộng rãi, đầy đủ về các ứng cử viên; tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên vận động bầu cử theo quy định.

Xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử; có phương án chủ động đối phó với các tình huống thiên tai, dịch  bệnh, sự cố có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị điều kiện vật chất bảo đảm cho tổ chức bầu cử thành công.

Ban Chỉ đạo của Huyện ủy Vĩnh Bảo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 đồng chí, đồng chí Phạm Quốc Ka, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy là trưởng Ban Chỉ đạo. Ủy ban bầu cử huyện gồm 15 đồng chí, đồng chí Bùi Gia Huấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện là Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện.

Dương Thị Bích, Huyện ủy Vĩnh Bảo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn