Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/01/2021 15:58

UBND thành phố phê duyệt danh sách 286 người đủ điều kiện dự tuyển công chức theo biên chế được giao năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 4/1/2021 phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức theo biên chế được giao năm 2020.

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt danh sách 286 người đủ điều kiện dự tuyển công chức theo biên chế được giao năm 2020. UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử thành phố công khai danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020 trên Cổng Thông tin điện tử thành phố. Giao Sở Nội vụ thông báo công khai danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020 và thông báo danh sách những người không đủ điều kiện dự tuyển công chức trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ (số 12 đường Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn