Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/02/2021 21:45

UBND các quận, huyện tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về cấm đốt pháo tại các địa phương

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 8/2/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về cấm đốt pháo tại các địa phương. Thời gian kiểm tra từ 00h15’ ngày 12/2/2021, địa điểm tại địa bàn các quận, huyện.

UBND các quận, huyện tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định về cấm đốt pháo tại địa phương.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS