Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/04/2022 07:03

Tuyên truyền, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị TW 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Tiên Lãng

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền.

(Haiphong.gov.vn) – Hội Nông dân thành phố vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Tiên Lãng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Kết luận, Quy định của hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho hơn 100 đại biểu là đảng viên - chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội Nông dân trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hồng Hưng đã truyền đạt các nội dung của Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, thông tin về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Qua buổi tập huấn đã giúp cán bộ, hội viên nông dân huyện Tiên Lãng nắm được những nội dung cơ bản về các chủ trương, chính sách của Đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc phát hiện, ngăn ngừa kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật của đảng viên, cán bộ Hội trong các hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống Hội và đời sống của cán bộ đảng viên; cũng như các cơ quan, ban ngành khác tại địa phương. Đồng thời giúp cán bộ, hội viên nông nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật, hiểu rõ và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà Nước; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển ổn định tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS