Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/09/2020 09:17

Từ ngày mai 1/10, bắt đầu thực hiện giờ làm việc mùa đông

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Thông báo số 217/TB-UBND ngày 5/6/2017 của UBND thành phố về giờ làm việc, từ ngày mai 1/10/2020, các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố sẽ thay đổi giờ làm việc, buổi sáng từ 7h30’ đến 12h00’, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’.

Thực hiện Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về giờ làm việc bình thường; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; tại Thông báo số 217/TB-UBND ngày 5/6/2017, UBND thành phố đã thông báo về giờ làm việc cụ thể như sau:

Mùa hè (từ ngày 1/5 đến 30/9): buổi sáng từ 07h00’ đến 11h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’.

Mùa đông (từ ngày 1/10 đến 30/4): buổi sáng từ 7h30’ đến 12h00’, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS