Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/11/2020 08:43

Trường Mầm non Sao Sáng (huyện An Lão) và trường Tiểu học Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

(Haiphong.gov.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 19/11/2020, tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể thuộc thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2019-2020 của thành phố Hải Phòng.

Theo đó, 2 tập thể nhận Cờ Thi đua của Chính phủ là: trường Mầm non Sao Sáng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và trường Tiểu học Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn