Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/12/2020 16:41

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thành phố tăng cường công tác dạy nghề ngắn hạn cho nông dân

Trong năm 2020, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thành phố triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 9 lớp đào tạo nghề sơ cấp 3 tháng và đào tạo thường xuyên thời gian 2 tháng. Trong đó, Trung tâm đào tạo 3 nghề gồm trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn và chăn nuôi gà lợn hữu cơ tại huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và quận Dương Kinh.

Các đồng chí chuyên viên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra hoạt động dạy nghề tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng

Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm tại các lớp dạy nghề trên địa bàn toàn thành phố.

Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát trực tiếp tại các lớp học sẽ đánh giá được chất lượng đào tạo nghề của Trung tâm, tình tình dạy và học cũng như nắm bắt được nhu cầu thực tế của các học viên khi tham gia vào các lớp học nghề do Trung tâm tổ chức.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS