Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/06/2020 03:48

Triển khai và giải ngân vốn đầu tư công một số công trình trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 18/6, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai và công tác giải ngân vốn đầu tư công một số công trình trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Nút giao Nam cầu Bính đã cơ bản hoàn thành có tổng giá trị đầu tư 1.400 tỷ, khối lượng thực hiện 1.350 tỷ, đã giải ngân hơn 900 tỷ, nhu cầu vốn còn lại khoảng 500 tỷ. Năm 2020, kế hoạch vốn đã giao 400 tỷ, đã giải ngân 50 tỷ (được nhập dự toán đợt 1, đợt 2 đề nghị nhập 82 tỷ trong tháng 6, số còn lại phân bổ trong các tháng tiếp theo).

Dự án cầu Dinh, 269 tỷ, vừa mới khởi công và bắt đầu thi công, năm 2020 được bố trí 53 tỷ. Dự án cầu Quang Thanh 398 tỷ, cuối 2019 ứng trước 3 tỷ, kế hoạch vốn năm 2020 giao 50 tỷ.

Tuyến đường nối nút Nam Cầu Bính với đường Máng Nước, tổng mức đầu tư 770 tỷ, 2019 ứng 3 tỷ, kế hoạch vốn năm 2020 được giao 200 tỷ, đề nghị cấp đợt 1 là 55 tỷ để giải phóng mặt bằng và tạm ứng hợp đồng xây lắp trong tháng 6.

Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc tổng mức đầu tư 1.454 tỷ, thành phố cấp 1.158 tỷ, quận Hồng Bàng giải ngân hơn 1.147 tỷ. Tiến độ dự án đã cơ bản hoàn thành, đạt 99%, còn một số hạng mục đang rà roát lại.

Chủ tịch UBND huyên Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn báo cáo tại cuộc họp

Dự án tuyến đường ven biển đến ngã ba Vạn Bún (Đồ Sơn) tổng mức đầu tư 833 tỷ, dự kiến khởi công trong năm 2020. Thành phố bố trí đầu tư năm 2020 là 500 triệu. Dự án đường tỉnh lộ 353 nối với 361 cuối tháng 3 vừa được HĐND thành phố phê duyệt, cuối tháng 7 thẩm trình dự án...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo các sở ngành, chủ đầu tư về tình hình triển khai và công tác giải ngân vốn đầu tư công các công trình quản lý, các vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh: Thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng kinh tế của Hải Phòng vẫn đạt mức tăng trưởng. Tuy nhiên vấn đề giải ngân đầu tư công vẫn còn chậm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, cuộc họp nhằm rà soát lại việc giải ngân đầu tư công các dự án trọng điểm. Trong thời gian qua có nhiều dự án, công trình mới triển khai, do vậy yêu cầu Văn phòng UBND thành phố cập nhật đầy đủ những dự án phát sinh để UBND thành phố phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố theo dõi; tạo được hệ thống liên thông từ Văn phòng UBND thành phố đến các sở ngành, địa phương để theo dõi chặt chẽ, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đề nghị Sở Tài chính kiểm tra rà soát các dự án để đảm bảo nguồn chi cho các dự án này. Các chủ dự án lên kế hoạch cụ thể, chi tiết theo tiến độ, hợp đồng thực tế để có kế hoạch giải ngân để báo cáo triển khai thực hiện. Kho bạc nhà nước thành phố đảm bảo trình tự, thủ tục thuận tiện nhưng vẫn phải đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định.

Với những dự án thành phố đã có chủ trương nhưng vẫn trong quá trình chuẩn bị đầu tư như chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2, 2 tuyến đường tại Kiến Thụy, đường ven biển ngã ba Vạn Bún quận Đồ Sơn, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các địa phương cần nhanh chóng rà soát khẩn trương quá trình đầu tư, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các sở ngành để hoàn tất các thủ tục cần thiết nhằm triển khai thực hiện, thúc đẩy giải ngân các dự án, không để ách tắc.

Đối với Dự án thoát nước mưa, nước thải, cần rà soát, căn cứ vào Hiệp định, pháp luật Việt Nam và hợp đồng cam kết để triển khai thực hiện.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với các chủ dự án giải quyết khó khăn vướng mắc của các địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Nguyễn Hải

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS