Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/09/2020 08:30

Triển khai tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là hoạt động mang tính truyền thống và là phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội đối với trẻ em.

Để tất cả trẻ em trên địa bàn thành phố được đón Tết Trung thu năm 2020 có ý nghĩa thiết thực, đảm bảo an toàn, lành mạnh; vừa qua, UBND thành phố đã có văn bản đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện quan tâm chỉ đạo và thực hiện một số nội dung, trong đó:

UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện các chế độ, chính sách, can thiệp trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Trung thu; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Trung thu cho trẻ em năm 2020 phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19; tham mưu và chuẩn bị quà của lãnh đạo thành phố tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu…

Đối với UBND các quận, huyện, UBND thành phố yêu cầu chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2020 cho trẻ em trên địa bàn phù hợp với điều kiện của địa phương và tình hình phòng, chống dịch COVID-19; chú trọng tổ chức các hoạt động cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em vùng biển đảo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em sống trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sống trên khu vực bãi ngang ven biển; vui đón Tết Trung thu cùng trẻ em tại cơ sở, cộng đồng. Tổ chức thăm, tặng quà trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em các xóm chài, bãi ngang, biển đảo để động viên trẻ em bước vào năm học mới với những nỗ lực vượt khó. Tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… để vận động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ.

Tùy tình hình cụ thể về dịch bệnh COVID-19 tại thời điểm diễn ra các hoạt động Tết Trung thu năm 2020, các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả, an toàn cho trẻ em; đồng thời, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu về UBND thành phố.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS