Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/12/2021 02:34

Triển khai thực hiện Quyết định số1132/QĐ-UBND ngày 19/4/2021

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 9903/UBND-VX triển khai thực hiện Quyết định số 1132/QĐ/UBND ngày 19/4/2021 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng năm 2021.

Tại Văn bản này, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã nghiêm túc thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ báo cáo, đề xuất các nội dung cụ thể nhằm nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của thành phố.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã thực hiện hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ báo cáo, đề xuất các nội dung cụ thể nhằm nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của thành phố.

 

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS