Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/11/2021 12:34

Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 3/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Vương Đình Huệ , Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đại biểu Quốc hội thành phố và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.


Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng


Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và các nội dung cơ bản của Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 

Các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo một số nội dung cơ bản của Đề án; dự kiến kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và yêu cầu, nội dung xây dựng kế hoạch triển khai của các cơ quan, tổ chức; các giải pháp bảo đảm thực hiện Đề án...

Các đại biểu tiến hành thảo luận, thống nhất về yêu cầu, nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Đề án; việc thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện Đề án. Thống nhất cơ chế bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Đề án.

Mục tiêu được quán triệt đến các đại biểu đó là tập trung hướng đến hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, gắn với 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các chủ trương, chính sách được đề ra tại văn kiện Đại hội XIII của Đảng để hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế; lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Phương Trang

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS