Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/05/2022 13:16

Triển khai mã QR – Code để truy cập nhanh Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố

(Haiphong.gov.vn) – Sở Thông tin và Truyền thông thành phố vừa triển khai mã QR – Code nhằm giúp truy cập nhanh Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố tại địa chỉ : dichvucong.haiphong.gov.vn.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể ; UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn niêm yết mã QR – Code truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, niêm yết QR-Code trên bảng tin Nhà văn hóa phường, xã, thị trấn, thôn, tổ, dân phố. Cùng với đó, tuyên truyền hướng dẫn các cá nhân, tổ chức sử dụng mã QR-Code để truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến giải quyết TTHC.

UBND các quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, các điểm công cộng…trên địa bàn niêm yết QR-Code truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến để tuyên truyền rộng rãi đến người dân. Việc triển khai rộng rãi mã QR – Code sẽ góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trên Hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của thành phố.

Trâm Bầu

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS