Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/06/2020 07:00

Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 11/6, UBND thành phố ban hành văn bản giao Hội Người cao tuổi thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Công văn số 01/CV-UBNQGNCT ngày 21/5/2020 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động trên địa bàn thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, UBND thành phố giao các ngành, địa phương phối hợp với Hội Người cao tuổi thành phố thực hiện một số nội dung chăm lo cho người cao tuổi thành phố, như: hướng dẫn triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người cao tuổi; triển khai và thực hiện hiệu quả Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025, chú trọng người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi có tuổi cao; triển khai các hoạt động tuyên truyền về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và ngoài cộng đồng xã hội; tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia sinh hoạt văn hóa, giải trí, luyện tập dưỡng sinh và các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với sức khỏe, tâm lý của người cao tuổi.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn