Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/05/2022 09:04

Triển khai Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Ảnh minh họa).

(Haiphong.gov.vn) – Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024. UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022 – 2024.

Kế hoạch triển khai gồm 5 nhóm nhiệm vụ nhằm xác định rõ trách nhiệm, biện pháp phối hợp giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chương trình đảm bảo tính hiệu quả, mục tiêu và tiến độ.

Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch và các văn bản pháp luật có liên quan về đăng ký và thống kê hộ tịch; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đăng ký và thống kê hộ tịch; thực hiện chia sẻ kết nối CSDL hộ tịch điện tử với CSDL quốc gia về dân cư, các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành khác theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giải quyết TTHC…; thực hiện công bố công khai số liệu thống kê hộ tịch về khai sinh, khai tử, kết hôn…đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin phục vụ hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước thành phố và của cả tổ chức, cá nhân đảm bảo số liệu thống kê đầy đủ, chính xác.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường công tác trao đổi, phối hợp, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, việc triển khai thực hiện phải bám sát nội dung nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch chung của Bộ, ngành Trung ương.

Trâm Bầu

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS