Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/08/2021 08:13

Treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 5/9/2021

Nhà hát lớn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Triển khai thực hiện Công văn số 24/VHCS-TTCĐ ngày 13/1/2021 của Cục Văn hóa Cơ sở và Hướng dẫn số 02/HĐ/BTGTU ngày 4/1/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021;

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học, tụ điểm văn hóa - thể thao, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, du lịch, nơi công cộng và các hộ gia đình… trên địa bàn thành phố từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 5/9/2021.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các quận, huyện có trách nhiệm triển khai, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình.

Hồng Nhung - Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn