Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/11/2021 14:21

Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 9/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.  

Luật Nuôi con nuôi được Quốc hội khoá XII thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 17/6/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011. Ngày 1/2/2012, Việt Nam chính thức trở thành thành viên Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế (Công ước La Hay).


Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo đánh giá kết quả thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên toàn quốc. Theo đó, kể từ khi thực hiện luật, trên toàn quốc đã giải quyết cho 26.623 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt làm con nuôi trong nước (gấp gần 7 lần so với số lượng trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài). Trong giai đoạn 2011-2020, trên toàn quốc đã giải quyết cho 3.896 trẻ em làm con nuôi nước ngoài, về cơ bản tuân thủ đúng luật định. Qua kiểm tra và khảo sát năm 2021, đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch đã ý thức rõ nét hơn về công tác theo dõi việc nuôi con nuôi. Cha mẹ nuôi nhận thức được trách nhiệm của mình đối với việc thông báo tình hình phát triển của con nuôi. Trẻ em được nhận làm con nuôi đều được nuôi dưỡng, chăm sóc và phát triển tốt.

Thực hiện Công ước La Hay, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã tuân thủ đúng các yêu cầu đối với giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài như: Chỉ giải quyết cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài khi không thể tìm được gia đình thay thế trong nước; bảo đảm trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình phù hợp; mọi trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi nước ngoài đều được tạo cơ hội tìm gia đình phù hợp...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những bất cập từ thể chế và triển khai thi hành luật. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về nuôi con nuôi và Công ước La Hay trong bối cảnh nhiều đạo luật mới đã được ban hành như: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Hộ tịch, Luật Trẻ em...

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị: Để nâng cao hiệu quả thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay, thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với phương châm “Dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em”. Về thể chế, đánh giá kỹ hơn khả năng thi hành trên thực tiễn để từ đó, hoàn thiện Luật Nuôi con nuôi nhằm tạo hành lang pháp lý cho trẻ em khi được nhận nuôi. Các bộ, ngành Trung ương tích cực trao đổi thông tin về nuôi con nuôi; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về nuôi con nuôi. Qua công tác thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay để xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường hợp tác quốc tế về nuôi con nuôi...

Phương Trang

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS