Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/12/2021 12:39

Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 24/12, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chủ trì hội nghị. Tới dự có các đồng chí: Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Thường trực bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND  thành phố. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan. Hội nghị được trực tuyến đến 05 điểm cầu tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành khoa học và công nghệ thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, năm 2021 hoạt động khoa học và công nghệ từng bước gắn với thực tế sản xuất, đời sống xã hội, hướng mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ các chương trình kinh tế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong những ngành, những lĩnh vực then chốt, mũi nhọn của thành phố theo phương châm lấy ứng dụng là chính, hướng mạnh phục vụ doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một số hoạt động khoa học và công nghệ không chỉ có tầm ảnh hưởng và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố mà còn có sức lan tỏa rộng rãi trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc bộ, với sự tham gia của các địa phương. Hải Phòng trở thành điểm sáng trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong phát triển thị trường công nghệ  của cả nước.

Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới, môi trường pháp lý cho quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ đã được chú trọng xây dựng; nhất là việc đặt vai trò quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều điểm mới, chủ động, sáng tạo, quyết liệt với phương châm lấy hiệu quả công việc làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022: ngành khoa học và công nghệ thành phố tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong khuôn khổ các chương trình, kế hoạch khoa học và công nghệ trọng điểm. Chuyển đổi số được xem là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, vừa là động lực vừa là mục tiêu quan trọng nâng cao vai trò quản lý nhà nước. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tăng cường tiềm lực về khoa học và công nghệ, xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố có chiều sâu. Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ của các sở, ngành, quận, huyện. Tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế, phương thức quản lý tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ. Tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố phê duyệt, triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong hệ thống các cơ quan Đảng, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đ/c Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Thường trực bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Thường trực bộ Khoa học và Công nghệ bày tỏ vui mừng trước những kết quả về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đã đạt được trong một năm đầy khó khăn, thách thức vừa qua. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển khoa học công nghệ và đổi  mới sáng tạo đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong nhiều hoạt động có sự bứt phá như: số đơn vị được hỗ trợ, phát triển thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2021 tăng mạnh, chiếm tới 30,4% tổng số doanh nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố từ trước tới nay. Hoạt động phát triển thị trường khoa học công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh và có nhiều khởi sắc. Tiềm lực khoa học và công nghệ bước đầu được thành phố quan tâm đầu tư. Hoạt động khoa học và công nghệ hướng mạnh tới hỗ trợ doanh nghiệp, phục vụ sản xuất, kinh doanh…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí chúc mừng những thành tích ngành khoa học và công nghệ Hải Phòng đã đạt được trong năm qua, đồng thời trân trọng cám ơn Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, tạo điều kiện cho hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố phát triển. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, hoạt động khoa học và công nghệ phải tập trung vào chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ trong tất cả các lĩnh vực nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đ/c Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt do hậu quả của dịch bệnh COVID-19 gây ra, các cán bộ quản lý, nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp, quận, huyện của thành phố đã chủ động, sáng tạo, quyết liệt triển khai hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận với 100% các chỉ tiêu phát triển đạt và vượt kế hoạch, cao hơn nhiều so với năm 2020, đóng góp thiết thực vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế -xã hội của thành phố, được đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao. Thay mặt Thành ủy, UBND thành phố đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực của ngành, đồng thời nhiệt liệt biểu dương những kết quả công tác mà các ngành khoa học và công nghệ thành phố đã đạt được trong một năm vừa qua. Để hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022 thiết thực, đạt hiệu quả, phù hợp với thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, quán triệt vai trò quan trọng của hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của thành phố. Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: “khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt  trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 16/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIV) cũng khẳng định: “Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là nền tảng và động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng; là tiêu chí nâng cao sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; là một trong những khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững thành phố”.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng yêu cầu: “phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.”  Nghị quyết 45 của Bộ chính trị về về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng chỉ rõ quan điểm: “Chú trọng đầu tư phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố Hải Phòng”.

Do vậy, phát triển khoa học công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố.

Thứ hai, Trong bối cảnh đất nước và thành phố hiện nay, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải coi trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ưu tiên chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển con người, quốc phòng, an ninh trọng yếu.

Đồng chí đồng tình với phương châm lấy ứng dụng làm chính, lấy doanh nghiệp làm trung tâm hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà ngành khoa học và công nghệ thành phố đã đưa ra. Khoa học và công nghệ phải thực sự phục vụ các mục tiêu phát triển của thành phố, phải ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng, tiếp thu, đổi mới công nghệ.

Đặc biệt phải chú trọng đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phục vụ doanh nghiệp mà trọng tâm là nâng cao năng lực tiếp thu và làm chủ công nghệ mới, công nghệ hiện đại, công nghệ số.

Thứ ba, Thế giới đang chịu tác động mạnh mẽ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Với nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học, sự đột phá của Internet vạn vật và Trí tuệ nhân tạo, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới, mở ra nhiều cơ hội cho các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam để thu hút các nguồn lực, tiếp thu thành tựu khoa học và công nghệ thế giới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách và bứt phá phát triển mạnh mẽ.

Những năm gần đây, các chỉ số về ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố liên tục sụt giảm, chỉ số chuyển đổi số của thành phố cũng khá thấp. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nghị quyết 03-NQ/TU về Chuyển đổi số thành phố Hải phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xác định: “Chuyển đổi số là “động lực” trong phát triển thành phố”; “là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp, nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

Quán triệt quan điểm đó, ngành khoa học và công nghệ phải tích cực, đi đầu trong quá trình chuyển đổi số của thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ phải nhanh chóng xây dựng và triển khai đề án chuyển đổi số, trở thành hình mẫu về xây dựng chính quyền số. Hoạt động khoa học và công nghệ phải dành nguồn lực thích đáng cho các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Thứ tư, để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, cần đẩy mạnh và đầu tư thích đáng cho phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ. Như chính các đồng chí đánh giá, hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ của Hải Phòng còn manh mún, năng lực hoạt động của đại bộ phận còn yếu. Là địa phương có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nổi bật nhưng chưa có Trung tâm ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo. Cần phải rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ gắn với đổi mới toàn diện chính sách nhân lực khoa học và công nghệ, ưu tiên thu hút nhân tài, các nhà khoa học có tâm huyết với công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước. Mới đây, quốc hội đã thông qua Nghị quyết số Nghị quyết 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, trong đó cho phép Hải Phòng chủ động quy định về mức thu nhập cho chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt. Đây là một thuận lợi lớn để phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ cho thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ cần nhanh chóng tham mưu xây dựng các dự án thành lập các trung tâm ươm tạo khởi nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo; xây dựng các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là chuyên gia đầu ngành, nhân tài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển thành phố.

Nhân dịp này, 12 tập thể và 08 cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2021 được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen.

Giám đốc Sở KH&CN trao Giấy khen cho các tập thể

Giám đốc Sở KH&CN trao Giấy khen cho các cá nhân

 

Nguyễn Hải

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS