Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 16/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị


Năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hệ thống tuyên giáo thành phố đã bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, bám sát kế hoạch, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Ngành Tuyên giáo thành phố kịp thời đổi mới nội dung, phương thức điều hành như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật: Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Hệ thống tuyên giáo từ thành phố tới cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức trên 1.200 hội nghị trực tiếp với gần 72.000 cán bộ, đảng viên; 430 điểm cầu trực tuyến cho 98.962 lượt cán bộ đảng viên tham dự.

Chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước và thành phố, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19... góp phần thiết thực cùng Đảng bộ và Nhân dân thành phố hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.


Các đại biểu dự Hội nghị


Năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện, đó là: Chủ động tham mưu giúp Thành ủy và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo. Triển khai có hiệu quả, tăng cường kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII đảm bảo thiết thực, hiệu quả và sát hợp với thực tế từng ngành, địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng. Coi trọng định hướng công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại. Làm tốt định hướng công tác văn hóa văn nghệ, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, dư luận xã hội. Tập trung đầu tư tham mưu các lĩnh vực khoa giáo. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan đơn vị. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị thành phố trong tình hình mới.


Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, đổi mới sáng tạo và kết quả của hệ thống tuyên giáo trong năm qua. Đồng chí nêu rõ, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, thách thức trước mắt sẽ còn rất lớn, hệ lụy mà dịch bệnh mang lại sẽ còn ảnh hưởng sâu sắc, lâu dài đến sự phát triển chung của đất nước và thành phố.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị hệ thống tuyên giáo các cấp cần quan tâm, chủ động và tập trung cao hơn nữa cho một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tập trung cao cho việc quán triệt, tuyên truyền về nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết Hội nghị Trung ương. Trách nhiệm của công tác tuyên giáo là phải làm cho mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp Nhân dân thành phố nhận diện sâu sắc thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức; thấm nhuần, thống nhất cao về nhiệm vụ và các giải pháp mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, tạo sự đồng thuận, biến ý chí quyết tâm và khát vọng phát triển thành hành động thực tiễn, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực sinh động trong đời sống xã hội thành phố. Bám sát và hướng mạnh vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của thành phố; tập trung làm tốt công tác tư tưởng tạo động lực tinh thần góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao khả năng thích ứng, linh hoạt, nhạy bén trước yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021


Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần bám sát những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố trong năm 2022 để chuyển tải những thông tin kịp thời, toàn diện, chuẩn xác, phong phú, sinh động. Bên cạnh đó, cần đi sâu khai thác, phát hiện, cổ vũ nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các vấn đề kinh tế - xã hội được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo được sức lan tỏa tích cực; khắc phục khuynh hướng coi nhẹ biểu dương, mà nặng về phê phán, thổi phồng, khoét sâu khuyết điểm. Coi trọng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, chống biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hoạt động của các Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo 35 cần chủ động, triển khai nhiệm vụ một cách bài bản, có chất lượng và đi vào chiều sâu hơn nữa; huy động được sự tham gia có trách nhiệm, nhiệt huyết, dũng khí của các cơ quan báo chí, khai thác ưu thế của hệ thống truyền thông đa phương tiện tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống...

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã Quyết định tặng Giấy khen cho 16 tập thể có nhiều thành tích trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021.

Hoàng Tùng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn