Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/12/2020 13:04

Tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 19/12, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021; biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.


Quang cảnh Hội nghị


Năm 2020, các cấp ủy đảng từ thành phố tới cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận; tập trung đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19, GPMB, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo công tác an sinh xã hội; chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nắm bắt tình hình Nhân dân, lấy ý kiến tham gia của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp. Các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Công tác tôn giáo, dân tộc được quan tâm, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản theo đúng các quy định của pháp luật.


Các đại biểu dự Hội nghị


Trong 5 năm (2016 - 2020), phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được Thành ủy và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo triển khai, huy động được cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của các địa phương, đơn vị, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Nhiều mô hình đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu trước nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là ở cơ sở.


Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân


Số lượng các mô hình được đăng ký xây dựng hàng năm từ 705 mô hình (năm 2016) lên 1.343 mô hình (năm 2020). Đã có nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong việc vận động nhân dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để góp phần đảm bảo tiến độ các dự án; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vật tư, nhân công, hiến đất thổ cư, đất sản xuất nông nghiệp làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; mô hình trong công tác quản lý đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu; mô hình trong vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài; mô hình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19...


Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đạt được có sự đóng góp quan trọng của hệ thống dân vận các cấp. Hệ thống dân vận của thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt để vận động nhân dân đồng thuận, tích cực ủng hộ các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương.

Thay mặt Thành ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà hệ thống dân vận đã đạt được trong năm 2020; đồng thời đề nghị Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận nghiêm túc đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, yếm kém đã được xác định trong báo cáo tổng kết để khắc phục.


Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân


Để công tác dân vận tích cực đóng góp, tham gia sâu vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; các cấp chính quyền tiếp tục rà soát, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các quyết định, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính đảm bảo thống nhất, đồng bộ để thực hiện. Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt, phản ánh kịp thời những bức xúc, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp còn tồn đọng và những vụ việc mới phát sinh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho 40 cá nhân có nhiều cống hiến trong công tác dân vận; 24 tập thể, 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn