Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/07/2021 13:34

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) từ ngày 1/7 đến 30/7/2021

(Haiphong.gov.vn) - Để huy động toàn xã hội tích cực tham gia cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2), động viên, khuyến khích các đối tượng điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu, nhận thức rõ trách nhiệm, yên tâm về tính bảo mật thông tin để từ đó cung cấp đúng, đủ và kịp thời thông tin cho điều tra viên; Cục Thống kê thành phố Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 228/CTK-TTTT ngày 30/6/2021 về tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2). 

Cầu Quang Thanh đã hoàn thành, chuẩn bị thông xe - Ảnh minh họa: Đức Nghĩa

Theo đó, giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình thu thập, biên soạn, xử lý và công bố thông tin. Các điều tra viên sẽ đến từng cơ sở gặp người cung cấp thông tin (chủ cơ sở) để phỏng vấn, ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu CAPI được thiết kế trên thiết bị điện tử cầm tay (điện thoại di động hoặc máy tính bảng).

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị và sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết để cuộc Tổng điều tra giai đoạn 2 đạt kết quả cao nhất.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin của các cơ sở kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành và địa phương.

Cùng với đó, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Kết quả của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được sử dụng cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ để chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021 (giai đoạn 2) được triển khai thực hiện từ ngày 1/7/2021.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn