Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/06/2021 10:52

Tổ đôn đốc, chống thất thu thuế đối với khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước địa phương họp triển khai nhiệm vụ

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 15/6, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Tổ trưởng Tổ đôn đốc, chống thất thu thuế đối với khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước địa phương chủ trì cuộc họp với các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 655/QĐ-UBND của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách Nhà nước thành phố sơ kết công tác chống thất thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 và giải triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo, tính đến ngày 31/5/2021, Cục Thuế thành phố đang theo dõi, quản lý thuế đối với 687 doanh nghiệp Nhà nước Trung ương (NNTW) và doanh nghiệp Nhà nước địa phương (NNĐP) đang hoạt động. 5 tháng đầu năm, khu vực doanh nghiệp NNTW và doanh nghiệp NNĐP thu ngân sách nhà nước đạt 1.731.697 triệu đồng, đạt 39,7% dự toán pháp lệnh, đạt 38,1% dự toán phấn đấu của HĐND giao và bằng 111% so với cùng kỳ. Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước toàn ngành lũy kế 5 tháng năm 2021 đạt 51,2% dự toán pháp lệnh, đạt 38,4% dự toán phấn đấu của HĐND giao và bằng 135,8% so với cùng kỳ.

Tình hình thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 của khu vực doanh nghiệp NNTW và doanh nghiệp NNĐP đạt tỷ lệ thấp hơn so với tỷ lệ thu chung của toàn ngành do ảnh hưởng tăng/giảm của một số doanh nghiệp trọng điểm.

Theo đánh giá, nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách nhà nước là do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, bùng phát nhiều đợt gây ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sán xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nói riêng. Do đó, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của cơ quan Thuế cũng gặp nhiều khó khăn. Khối doanh nghiệp NNTW và NNĐP ngày càng thu hẹp nên nguồn thu ngân sách không có sự tăng trưởng đột biến. Mặt khác, ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19, vì vậy cũng ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước.


Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp


Qua nghe báo cáo và ý kiến các thành viên Tổ công tác, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trong 7 tháng cuối năm 2021 đã đề ra. Đồng thời đề nghị Cục thuế thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế các doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về đóng thuế; tổ chức thanh tra, kiểm tra, chuyên đề, rà soát các lĩnh vực có số thu lớn và tiềm ẩn rủi ro; các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp, nêu cao trách nhiệm trong việc thu thuế, kịp thời phát hiện những nguy cơ thất thu ở các lĩnh vực để có biện pháp phòng chống; bố trí làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đôn đốc thu nợ thuế. Đồng chí nhất trí với đề xuất cần thiết bổ sung thành viên cho Tổ công tác đối với một số cơ quan để đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS