Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/09/2020 10:04

Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 34 thi trực tuyến tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng

Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 34 - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố hải Phòng và Đại hội Đảng toàn quốc.

Cuộc thi đã thu hút gần 50 cán bộ là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chiến sỹ, hội viên hội phụ nữ cơ sở  của Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 34 tham gia. Trong thời gian 1/2 ngày các thí sinh đã tham gia thi 20 câu hỏi trực tuyến trên máy tính và điện thoại cá nhân, truy cập vào website:tracnghiem.thanhdoanhaiphong.gov.vn, với các nội dung: Đảng Cộng sản Việt nam qua các kỳ Đại hội; Đảng bộ thành phố Hải Phòng qua các kỳ Đại hội và những đóng góp to lớn của Đảng bộ thành phố vào những thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhiệm vụ, vai trò của thanh niên trong thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua cuộc thi trực tuyến tuyên tuyền sâu rộng và tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên về Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, củng cố niềm tin son sắt của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự phát triển của thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới.

Hoàng Kiên

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS