Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/04/2020 15:03

Tiếp tục tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương ngày 23/4/2020, để bảo đảm tiến độ đại hội đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 179-KH/TU của Thành ủy, Thường trực Thành ủy có ý kiến như sau: Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch của địa phương, đơn vị mình.

Công tác trang trí cổ động trực quan Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV


Việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả, tạo được khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân; đồng thời phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố, trong đó lưu ý: Các đại biểu về dự đại hội phải thực hiện khai báo y tế, được kiểm tra y tế, thực hiện quy định sát khuẩn và phải đeo khẩu trang... Những đại biểu có đi qua vùng dịch, có tiếp xúc với người nghi nhiễm phải khai báo y tế và phải được giám sát y tế trong vòng 14 ngày trước ngày khai mạc đại hội.

Ban tổ chức đại hội bố trí giữ khoảng cách hợp lý, quy định và hướng dẫn việc ăn uống bảo đảm an toàn; thực hiện sát khuẩn các phương tiện, dụng cụ phục vụ đại hội. Hạn chế tối đa khách mời; cấp ủy cấp trên chỉ phân công một số đồng chí có trách nhiệm dự, chỉ đạo đại hội; tiết giảm những hoạt động văn nghệ và chào mừng đại hội.

Thường trực Thành ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc Thành ủy triển khai thực hiện.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn