Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/05/2021 14:45

Tiếp tục nhân rộng các điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 25/5, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng và được kết nối trực tuyến đến các quận, huyện đoàn.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05 đã được Trung ương Đoàn triển khai đồng bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, XI, các chương trình, đề án, kết luận của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, từng bước trở thành việc làm thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, góp phần hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Việc cụ thể hóa học tập chuyên đề hằng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành gắn với việc học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên đã được Trung ương Đoàn thực hiện nghiêm túc, khoa học, bài bản, chi tiết cụ thể theo từng năm. Việc phát hiện và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả. Cấp Trung ương kiên trì chỉ đạo thực hiện các mô hình mới như: “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyên đẹp”; “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”; Hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”... đã tạo nhiều dấu ấn sâu sắc.


Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị


Tại Hải Phòng, qua gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp bộ Đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo xuất phát từ cơ sở đã được triển khai, duy trì, khẳng định được hiệu quả, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. Thành đoàn Hải Phòng đã có nhiều mô hình mới cách làm sáng tạo trong việc triển khai Chỉ thị 05 như: tiếp cận và khai thác hiệu quả các công cụ truyền thông hiện đại, các công nghệ mới để tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi (tổ chức nhiều hội thi trực tuyến; thi sáng tác các video, clip tuyên truyền trên mạng xã hội; xây dựng nhiều MV, video tuyên truyền với hình thức và nội dung sinh động, thu hút sự theo dõi chia sẻ của đông đảo thanh niên…).

Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp, phối hợp với các ngành liên quan đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính, tăng năng suất lao động. Các cấp bộ Đoàn thành phố đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tổ chức hiệu quả các phong trào: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; “Sáng tạo trẻ”, “3 trách nhiệm”, “4 nhất”; “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”...

Thời gian tới, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định học tập và làm theo Bác để mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tự rèn luyện bản thân, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng dành cho thế hệ trẻ. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá trên báo chí, mạng xã hội...


Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu trao đổi với Đoàn thanh niên thành phố


Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, trao đổi với Đoàn thanh niên thành phố, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai Chỉ thị 05 của Đoàn thanh niên thành phố trong 5 năm qua đạt được với những kết quả đáng khích lệ. Việc “học tập” đã gắn chặt với “làm theo” thông qua nhiều phong trào hành động cụ thể, tạo hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa mạnh mẽ. Việc học tập và làm theo đạo đức của Bác đã được Đoàn thanh niên triển khai đồng bộ, bài bản trên nhiều lĩnh vực với nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ cơ sở đã được phát hiện, nhân rộng và có sức lan tỏa lớn đến đoàn viên, thanh thiếu nhi; qua đó góp phần hình thành một lớp thanh niên Hải Phòng trong thời đại mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; tạo môi trường rèn luyện thuận lợi để bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đoàn thanh niên thành phố phải là tấm gương sáng đi đầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục đẩy mạnh việc phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS