Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/07/2021 15:36

Thực hiện nghiên cứu cải tạo bãi biển công cộng khu IV - Khu du lịch Đồ Sơn

Với bãi cát sạch đẹp, môi trường nước biển trong, Dự án sẽ góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của Khu du lịch Đồ Sơn.

(Haiphong.gov.vn) – Chủ tịch UBND thành phố vừa đồng ý chủ trương nghiên cứu cải tạo bãi biển công cộng khu IV, Khu du lịch Đồ Sơn để phục vụ cộng đồng theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án cải tạo bãi biển công cộng Khu IV – Đồ Sơn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương đề xuất thực hiện, mục tiêu xây dựng bãi biển phục vụ nhu cầu sinh hoạt công cộng của cộng đồng dân cư thành phố, khách du lịch trong và ngoài nước; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí… có bãi cát sạch đẹp, môi trường nước biển trong, không ô nhiễm… Nhằm hỗ trợ giảm áp lực du khách tập trung quá đông tại các bãi tắm hiện có, đồng thời góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của Khu du lịch Đồ Sơn.

Dự án có diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng là 39,1 ha; trong đó, diện tích mặt nước, bãi tắm khoảng 37,5 ha; diện tích tường kè (điều tiết mực nước bãi tắm) khoảng 1,6 ha. Tổng mức đầu tư gần 208 tỷ đồng. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II/2022.

UBND thành phố giao UBND quận Đồ Sơn nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn để triển khai cải tạo bãi biển nêu trên; giao Sở Xây dựng hướng dẫn quận Đồ Sơn thực hiện theo quy định, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố.

Minh Hảo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn