Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/02/2023 07:15

Thực hiện hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hải Phòng trong tình hình mới

(Haiphong.gov.vn) - Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) thành phố Hải Phòng năm 2023 vừa được UBND thành phố ban hành đặt ra yêu cầu phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động TTĐN của thành phố Hải Phòng trong tình hình mới.

Kế hoạch yêu cầu tăng cường quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, tiềm năng của thành phố. Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong

Theo đó, hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động TTĐN theo quy định. Đồng thời định hướng dư luận, đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, phản động của các thế lực thù địch phá hoại uy tín, hình ảnh đất nước và của thành phố. Nâng cao hiệu quả hoạt động TTĐN để quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của thành phố. Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động TTĐN, góp phần thúc đẩy các họạt động giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương khác trong nước và quốc tế về kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ tốt cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nội dung Kế hoạch tập trung triển khai việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác TTĐN; thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của thành phố; các thành tựu trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên địa bàn thành phố; tăng cường hợp tác với kênh truyền hình đối ngoại xây dựng và thực hiện chương trình thông tin, tuyên truyền, quảng bá về thành phố Hải Phòng; triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về ASEAN năm 2023 trên địa bàn thành phố; cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến thành phố được dư luận nước ngoài quan tâm; đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của thành phố; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam và thành phố Hải Phòng trên mạng xã hội…

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn