Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cư trú

(Haiphong.gov.vn) - Trong những năm qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cư trú, góp phần kiềm chế số vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Để công tác thực thi Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật Cư trú hiệu lực, hiệu quả, UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 1645/UBND-KTGS1 ngày 17/3/2021 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cư trú.

Tại Văn bản này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, tổ chức triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Công điện, văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và UBND thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Giao Công an thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Công an thành phố đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; chỉ đạo Công an cấp huyện, xã làm tốt công tác tham mưu với UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở và khu dân cư được phân công, phân cấp quản lý.

UBND các quận, huyện tăng cường chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy với phương châm “Bốn tại chỗ”.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tham mưu UBND thành phố đẩy nhanh việc thực hiện phá dỡ các khu chung cư cũ tiền ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn, xây dựng các khu chung cư mới hiện đại, văn minh, an toàn phòng cháy và chữa cháy…

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các cơ quan báo chí thành phố, UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với Công an thành phố tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Công an thành phố tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy tại chợ Tam Bạc ngày 27/12/2020 - Ảnh: Đức Nghĩa

Đối với công tác quản lý cư trú, UBND thành phố  yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với Công an thành phố tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú, tập trung vào các hộ gia đình, các cơ sở cho thuê kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện tham mưu với UBND thành phố việc bố trí quỹ đất và kinh phí xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã; cải thiện điều kiện làm việc phục vụ công tác đăng ký, quản lý cư trú góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Công an thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thường xuyên cập nhật, bổ sung khi có thay đổi; sẵn sàng vận hành, khai thác phục vụ cho công tác quản lý cư trú theo quy định của Luật cư trú.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn