Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/11/2020 11:37

Thúc đẩy các mặt hàng nông sản, hoa quả Việt Nam vào thị trường Trung Quốc

Để doanh nghiệp có cơ hội mở rộng và phát triển thị trường Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải cung cấp thông tin về Chợ buôn bán rau quả nhập khẩu Long Ngô tại Thượng Hải và khả năng thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản, hoa quả Việt Nam vào thị trường khu vực Hoa Đông và toàn Trung Quốc thông qua Chợ đầu mối.

Sở Công Thương vừa đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ tới các doanh nghiệp được biết để nghiên cứu thị trường, tìm hiểu cơ hội xúc tiến xuất khẩu, giới thiệu các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả của thành phố theo nội dung đề xuất của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải.

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ:

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải

Đồng chí Trần Hà Trang, ĐT +861358749586

Email: sh_vnconsulate@yahoo.com

- Sở Công Thương Hải Phòng

Địa chỉ : số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, ông Lê Va Xi, chuyên viên:

DĐ: 0855.286.688; ĐT: 0253.951.056; Email: sct.qldthqt@gmail.com

Xem chi tiết nội dung Văn bản số 2538/SCT-QLĐT&HTQT ngày 12/11/2020 của Sở Công Thương thành phố tại file đính kèm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS