Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/06/2020 15:09

Thông tin, tuyên  truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y

Nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 Ngày truyền thống ngành Thú y, đặc biệt là triển lãm, hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức tại Hải Phòng; Văn phòng UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-VP ngày 10/6/2020 về thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y tại Hải Phòng.

Thông qua việc thông tin, tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y tại Hải Phòng trên Cổng Thông tin điện tử thành phố để ghi nhận, động viên những đóng góp quan trọng của ngành Thú y trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước và nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng của ngành Thú y hiện nay và trong tương lai.

Nội dung tuyên truyền: thông tin về các thành tựu, kết quả nổi bật của ngành Thú y Việt Nam trong 70 qua; cập nhật các văn bản chỉ đạo, thông báo về công  tác tổ chức đợt chào mừng kỷ niệm; thông tin về các hoạt động chào mừng kỷ niệm  70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y như triển lãm, hội thảo khoa học, lễ kỷ niệm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS