Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/05/2020 10:40

Thông tin thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai

Ngày 10/4/2020, các cơ quan quản lý phía Trung Quốc tiếp tục có Thư liên hệ thông báo và đề nghị với các cơ quan quản lý cửa khẩu tỉnh Lào Cai thực hiện theo phương án cố định lái xe qua biên giới, theo đó Ban Quản lý cửa khẩu hai bên lập hồ sơ xác nhận lái xe cố định, chuyên vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trong phạm vi từ khu cách ly của cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Việt Nam) đến nhà liên ngành cửa khẩu Bắc Sơn (Trung Quốc) và ngược lại.

Sở Công Thương Hải Phòng gửi doanh nghiệp Thông báo số 11/TB-BQLCK ngày 11/4/2020 của Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai hướng dẫn hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành để doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị được biết.

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ:

Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng -  Số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Chuyên viên: Bà Phạm Thị Minh Hoa

DĐ: 0984060639, ĐT: 02253.846719

Email: congthuongxnk@haiphong.gov.vn ./.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS