Thông cáo báo chí Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI phiên khai mạc sáng ngày 14/10/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội) chính thức khai mạc sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, thành phố Hải Phòng (Số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Dự phiên khai mạc có 350 đại biểu đại diện cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Trong đó có 52 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khoá XV, 298 đại biểu được bầu từ Đại hội đảng bộ các quận, huyện và đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng; 65 đại biểu nữ (chiếm tỉ lệ 19%). Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ: 29 đại biểu (bằng 8,4%), trong đó có 09 đại biểu học hàm Phó Giáo sư (bằng 2,6%); Thạc sĩ: 208 đại biểu (bằng 59,3%); Đại học: 112 đại biểu (bằng 32%); Trung cấp: 01 đại biểu (bằng 0,3%). Đại biểu cao tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Văn Đều, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Lãng, 67 tuổi; đại biểu ít tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Quận ủy, Bí thư Quận đoàn Ngô Quyền, 29 tuổi.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tới dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng  ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương bạn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và các đoàn thể Trung ương; các đơn vị quân đội, các đồng chí lãnh đạo các địa phương bạn và các vị đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Ủy viên Thành ủy khóa XV; các đồng chí nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, các quận, huyện và các đoàn thể thành phố, đã nghỉ hưu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

Dự đưa tin về Phiên khai mạc có các phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố.

Phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Sau nghi thức chào cờ, Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả phiên trù bị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí Phạm Thành Văn, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố thay mặt Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội xác nhận 100% đại biểu chính thức về dự Đại hội đều đủ tư cách, có quyền và trách nhiệm trong Đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình bày tham luận tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố về “Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi phát triển kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

Tại phiên khai mạc Đại hội đã diễn ra Lễ Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ Hai), phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí lãnh đạo thành phố đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trên mọi lĩnh vực của thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế đáng lưu tâm nhất trên các lĩnh vực, những vấn đề mà Hải Phòng phải có trách nhiệm đề ra các giải pháp quyết liệt cần khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh và chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới để Đại hội hoàn thiện Nghị quyết, xây dựng đường lối phát triển thành phố Hải Phòng trong giai đoạn tới theo đúng những định hướng mà Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị đã xác định. Thủ tướng tin tưởng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đủ đức đủ tài, dám nghĩ, dám làm, nêu cao trách nhiệm trước Nhân dân thành phố để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI và chọn những đại biểu xứng đáng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, cùng nhau tranh thủ những vận hội mới, với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được và phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đề cao phẩm chất đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Ðồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ.

Phiên khai mạc Ðại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút.

Theo Chương trình Đại hội đã được thông qua, phiên làm việc buổi chiều  bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 14/10/2020.

Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng thông báo và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp tuyên truyền của các cơ quan báo chí./.

 

                                                                                             ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn