Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/06/2020 13:00

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Văn phòng UBND thành phố có Giấy mời số 39/GM-VP ngày 10/6/2020 về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2020, thời gian 08h00 ngày 16/6/2020, tại Trung tâm Hội nghị thành phố.

Do chương trình công tác đột xuất của lãnh đạo thành phố, Hội nghị thay đổi thời gian, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00, ngày 17/6/2020.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố, số 18 đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Các nội dung khác trong Giấy mời số 39/GM-VP ngày 10/6/2020 của Văn phòng UBND thành phố không thay đổi.

Văn phòng UBND thành phố trân trọng thông báo tới các đơn vị, doanh nghiệp biết.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS