Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/04/2021 10:00

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian phỏng vấn kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2020

Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức về việc điều chỉnh thời gian phỏng vấn kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2020

Xem nội dung thông báo tại tài liệu đính kèm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn