Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/10/2020 09:05

Thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

UBND thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng với 117 chỉ tiêu.

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức: Từ ngày 21/10/2020 đến hết ngày 19/11/2020.

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức: Trụ sở Sở Nội vụ Hải Phòng, số 12 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

- Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức: Nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu hoặc gửi theo đường bưu chính về địa điểm tiếp nhận Phiếu (thời gian gửi/nhận tính từ ngày gửi Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo dấu bưu điện trên phòng bì Phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

- Thông tin chi tiết về nhu cầu tuyển dụng công chức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố; Báo Hải Phòng; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ địa chỉ www.haiphong.gov.vn/sonoivu. Đồng thời thông báo tại trụ sở cơ quan Sở Nội vụ tại địa chỉ số 12 phố Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, Hải Phòng”.

Xem thông tin chi tiết về nhu cầu tuyển dụng công chức tại file đính kèm dưới đây.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn