Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/12/2021 07:00

Thông báo thời gian tổ chức vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng; Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố);

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo thời gian tổ chức thi vòng 2 (thi phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 1,5 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 00 ngày 16/12/2021 đến hết sáng ngày 17/12/2021.

2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng (số 33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng).

3. Danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn: Trước ngày thi ít nhất 01 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố niêm yết danh sách thí sinh theo ca thi, số báo danh và theo từng chuyên ngành phỏng vấn tại địa điểm thi theo quy định; đồng thời thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ.

(Danh sách phỏng vấn đối với các thí sinh xem chi tiết tài liệu đính kèm)

4. Về việc phòng chống dịch Covid - 19

Yêu cầu tất cả thí sinh thực hiện đúng theo hướng dẫn của Hội đồng tại Thông báo số 450/TB-HĐTDCC ngày 13/12/2021 về việc phòng chống dịch Covid - 19 đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2021.

Lưu ý:

- Thí sinh mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị kiểm tra trước khi vào phòng thi. Thí sinh có mặt theo đúng thời gian thông báo.

- Thí sinh thường xuyên giữ liên lạc theo số điện thoại đã cung cấp tại Phiếu đăng kí dự tuyển (để Hội đồng liên lạc trong trường hợp cần thiết).

- Thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tại thành phố Hải Phòng được đăng tải thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ (địa chỉ sonoivu/haiphong.gov.vn).

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo để các thí sinh biết, thực hiện./.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS